KURS

Edukacja Seksualna

Przygotowanie młodzieży do pełnienia odpowiednich ról w rodzinie i pomoc w odnalezieniu swojego miejsca w życiu dorosłym to zadanie współczesnych rodziców, wychowawców, liderów i duszpasterzy. 

Kurs akcentuje aspekt wychowawczy – wskazanie na wartości, które będą drogowskazem w życiu młodych ludzi.

dr Elżbieta Bednarz

Kierownik Kursu Edukacja Seksualna

Wychowanie seksualne w środowiskach: rodziny, szkoły, wspólnoty

OPIS KURSU I SZKOLEŃ

Celem kursu jest przygotowanie pracowników placówek edukacyjno-wychowawczych, duszpasterzy, rodziców, liderów młodzieżowych do podejmowania tematyki wychowania seksualnego w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DLACZEGO WARTO?

Równowaga

Nieodpowiednio przygotowani wychowawcy przedstawiają zagadnienia seksualności albo jako coś wstydliwego i zakazanego, albo jako prawo do nieograniczonej wolności, co rodzi zagubienie i brak odpowiedzialności u młodzieży. Dzięki wykwalifikowanej kadrze

i interdyscyplinarnemu podejściu kurs z edukacji seksualnej bardzo dobrze przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i rodzicami na tematy związane z seksualnością.

Wiedza

Celem zajęć z zakresu seksuologii jest przekazanie rzetelnej i profesjonalnej wiedzy m.in. z dziedziny psychofizjologii seksualnej, pokazanie złożoności natury ludzkiej seksualności, w tym problemu tożsamości seksualnej oraz przygotowanie słuchaczy do zastosowania zdobytych informacji i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami.

Ukończenie szkolenia przyczynia się do nabycia wrażliwości na kwestie związane z ludzką seksualnością i jej różnymi przejawami. Słuchacze uzyskują zdolność jasnego i fachowego przekazywania zdobytej wiedzy w zakresie ludzkiej płciowości.

Elastyczność

Program kursu składa się ze 110 godzin zajęć rozłożonych od października do stycznia. Osoby zainteresowane poszczególnymi zagadnieniami mogą wybrać się na weekendowe szkolenie z wybranego bloku tematycznego, natomiast nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym, chcący zdobyć uprawnienia do realizacji przedmiotu: „Wychowanie do życia w rodzinie” zapraszamy na 3-semestralne studia podyplomowe.  

Wartości chrześcijańskie

Z uwagi na charakter Uczelni, na której realizowany jest program edukacji seksualnej, w treści przekazu treści włączone zostaną konteksty biblijne, wskazujące na Boży plan dotyczący seksualności człowieka i radości z niej płynącej.

PROGRAM

Program kursu z edukacji seksualnej składa się z 110 godzin zajęć i trwa jeden semestr. 

Osoby chcące zapoznać się głębiej z tą problematyką lub zdobyć uprawnienia do realizacji przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie" zachęcamy do podjęcia 3-semestralnych studiów podyplomowych wychowania seksualnego.

Pierwszy semestr studiów pokrywa się z zajęciami kursu. Dla absolwentów kursu przygotowaliśmy ofertę kontynuowania nauki na studiach podyplomowych od drugiego semestru.  

KADRA

dr Elżbieta Bednarz 

dr Konrad Zdanowski

lek. med. Grzegorz Baczewski

mgr Bogna Kuczyńska

mgr Stanisława Nowak

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

KOSZT

Kurs: 1 semestr

Szkolenia: 1 wybrany weekend

niestacjonarny

(sobota, niedziela)

zjazdy co ok. 3-4 tygodnie

Warszawa, ul. Wyborna 20,

możliwość zakwaterowania na nocleg i wykupienia obiadów

Kurs: od 1100 zł za kurs

(możliwość rozłożenia na 2 raty)

Szkolenie: 350 zł 

WSPÓŁPRACUJEMY Z 

REKRUTACJA 2019/2020 NA KURS

1. Wypełnij internetowy

2. Pobierz i wypełnij

3. Dostarcz

REKRUTACJA 2019/2020 NA SZKOLENIE

1. Wypełnij internetowy

2. Pobierz i wypełnij

3. Dostarcz

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Zostaw wiadomość.

dr Elżbieta Bednarz 

KIEROWNIK KURSU

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

ul. Wyborna 20

03-681 Warszawa

dziekanat@wsts.edu.pl

tel. 513 364 306