KURS I SZKOLENIA

Edukacja Seksualna

Przygotowanie młodzieży do pełnienia odpowiednich ról w rodzinie to zadanie i jednocześnie wyzwanie dla współczesnych wychowawców i edukatorów seksualnych. Mogą oni także pomóc rodzinie w zadaniu przygotowania dziecka do odnalezienia swojego miejsca w życiu dorosłym i pełnienia w nim odpowiedzialnej roli. Kurs akcentuje aspekt wychowawczy – wskazanie na wartości, które będą drogowskazem w życiu młodych ludzi.

dr Elżbieta Bednarz

Kierownik Kursu Edukacja Seksualna

OPIS KURSU I SZKOLEŃ

Celem kursu jest przygotowanie edukatorów seksualnych do bezpośredniej pracy z dziećmi i młodzieżą, a także z ich rodzicami w celu wsparcia edukacji seksualnej wychowanków.  

Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników placówek edukacyjno-wychowawczych, pracowników kościelnych, rodziców do umiejętnego prowadzenia rozmów na tematy seksualne człowieka. 

DLACZEGO WARTO?

Równowaga

Nieodpowiednio przygotowani wychowawcy przedstawiają zagadnienia seksualności albo jako coś wstydliwego i zakazanego, albo jako prawo do nieograniczonej wolności, co rodzi zagubienie i brak odpowiedzialności u młodzieży. Dzięki wykwalifikowanej kadrze

i interdyscyplinarnemu podejściu kurs z edukacji seksualnej bardzo dobrze przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i rodzicami na tematy związane z seksualnością.

Wiedza

Celem zajęć z zakresu seksuologii jest przekazanie rzetelnej i profesjonalnej wiedzy m.in. z dziedziny psychofizjologii seksualnej, pokazanie złożoności natury ludzkiej seksualności, w tym problemu tożsamości seksualnej oraz przygotowanie słuchaczy do zastosowania zdobytych informacji i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami.

Ukończenie szkolenia przyczynia się do nabycia wrażliwości na kwestie związane z ludzką seksualnością i jej różnymi przejawami. Słuchacze uzyskują zdolność jasnego i fachowego przekazywania zdobytej wiedzy w zakresie ludzkiej płciowości.

Elastyczność

Program kursu składa się ze 110 godzin zajęć rozłożonych od października do stycznia. Osoby zainteresowane poszczególnymi zagadnieniami mogą wybrać się na weekendowe szkolenie z wybranego bloku tematycznego, natomiast nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym, chcący zdobyć uprawnienia do realizacji przedmiotu: „Wychowanie do życia w rodzinie” zapraszamy na 3-semestralne studia podyplomowe.  

Wartości chrześcijańskie

Z uwagi na charakter Uczelni, na której realizowany jest program edukacji seksualnej, w treści przekazu treści włączone zostaną konteksty biblijne, wskazujące na Boży plan dotyczący seksualności człowieka i radości z niej płynącej.

PROGRAM

Program kursu z edukacji seksualnej składa się z 110 godzin zajęć i trwa jeden semestr. 

Szkolenie to jeden weekend zajęć (ok. 20 godzin) dotyczących wybranego zagadnienia z zakresu edukacji seksualnej.

Osoby chcące zapoznać się głębiej z tą problematyką lub zdobyć uprawnienia do realizacji przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie" zachęcamy do podjęcia 3-semestralnych studiów podyplomowych wychowania seksualnego.

KADRA

dr Elżbieta Bednarz 

dr Konrad Zdanowski

lek. med. Grzegorz Baczewski

mgr Bogna Kuczyńska

mgr Stanisława Nowak

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

KOSZT

Kurs: 1 semestr

Szkolenia: 1 wybrany weekend

niestacjonarny

(sobota, niedziela)

zjazdy co ok. 3-4 tygodnie

Warszawa, ul. Wyborna 20,

możliwość zakwaterowania na nocleg i wykupienia obiadów

Kurs: od 1100 zł za kurs

(możliwość rozłożenia na 2 raty)

Szkolenie: 350 zł 

WSPÓŁPRACUJEMY Z 

REKRUTACJA 2019/2020 NA KURS

1. Wypełnij internetowy

2. Pobierz i wypełnij

3. Dostarcz

REKRUTACJA 2019/2020 NA SZKOLENIE

1. Wypełnij internetowy

2. Pobierz i wypełnij

3. Dostarcz

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Zostaw wiadomość.

dr Elżbieta Bednarz 

KIEROWNIK KURSU

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna

ul. Wyborna 20

03-681 Warszawa

dziekanat@wsts.edu.pl

tel. 513 364 306