Edukacja Seksualna

Przygotowanie młodzieży do pełnienia odpowiednich ról w rodzinie i pomoc w odnalezieniu swojego miejsca w życiu dorosłym to zadanie współczesnych rodziców, wychowawców, liderów i duszpasterzy. 

Kurs akcentuje aspekt wychowawczy – wskazanie na wartości, które będą drogowskazem w życiu młodych ludzi.

mgr Karolina Hołownia

Seksuolog dyplomowany

Wychowanie seksualne w środowiskach: rodziny, szkoły, wspólnoty

Strona główna   >   Oferta programowa   >   Kursy   >   Edukacja Seksualna

OPIS KURSU

Celem kursu jest przygotowanie pracowników placówek edukacyjno-wychowawczych, duszpasterzy, rodziców, liderów młodzieżowych do podejmowania tematyki wychowania seksualnego w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DLACZEGO WARTO?

Równowaga

Nieodpowiednio przygotowani wychowawcy przedstawiają zagadnienia seksualności albo jako coś wstydliwego i zakazanego, albo jako prawo do nieograniczonej wolności, co rodzi zagubienie i brak odpowiedzialności u młodzieży. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i interdyscyplinarnemu podejściu kurs z edukacji seksualnej bardzo dobrze przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i rodzicami na tematy związane z seksualnością.

Wiedza

Celem zajęć z zakresu seksuologii jest przekazanie rzetelnej i profesjonalnej wiedzy m.in. z dziedziny psychofizjologii seksualnej, pokazanie złożoności natury ludzkiej seksualności, w tym problemu tożsamości seksualnej oraz przygotowanie słuchaczy do zastosowania zdobytych informacji i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami.

Ukończenie szkolenia przyczynia się do nabycia wrażliwości na kwestie związane z ludzką seksualnością i jej różnymi przejawami. Słuchacze uzyskują zdolność jasnego i fachowego przekazywania zdobytej wiedzy w zakresie ludzkiej płciowości.

Elastyczność

Program kursu składa się ze 110 godzin zajęć rozłożonych od października do stycznia. Osoby zainteresowane poszczególnymi zagadnieniami mogą wybrać się na weekendowe szkolenie z wybranego bloku tematycznego, natomiast nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym, chcący zdobyć uprawnienia do realizacji przedmiotu: „Wychowanie do życia w rodzinie” zapraszamy na 3-semestralne studia podyplomowe.  

Wartości chrześcijańskie

Z uwagi na charakter Uczelni, na której realizowany jest program edukacji seksualnej, w treści przekazu treści włączone zostaną konteksty biblijne, wskazujące na Boży plan dotyczący seksualności człowieka i radości z niej płynącej.

PROGRAM

Program kursu z edukacji seksualnej składa się z 110 godzin zajęć i trwa jeden semestr. 

Osoby chcące zapoznać się głębiej z tą problematyką lub zdobyć uprawnienia do realizacji przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie" zachęcamy do podjęcia 3-semestralnych studiów podyplomowych wychowania seksualnego.

Pierwszy semestr studiów pokrywa się z zajęciami kursu. Dla absolwentów kursu przygotowaliśmy ofertę kontynuowania nauki na studiach podyplomowych od drugiego semestru.  

KADRA

dr Konrad Zdanowski

lek. med. Grzegorz

Baczewski

mgr Bogna Kuczyńska

dr Elżbieta Bednarz 

mgr Stanisława Nowak

mgr Karolina Hołownia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

KOSZT

Kurs: 1 semestr

Szkolenia: 1 wybrany weekend

niestacjonarny

(sobota, niedziela)

zjazdy co ok. 3-4 tygodnie

Warszawa, ul. Wyborna 20,

możliwość zakwaterowania na nocleg i wykupienia obiadów

Kurs: od 970 zł za kurs

(możliwość rozłożenia na 2 raty)

REKRUTACJA ONLINE 2020/2021

1

2

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Wypełnij internetowy

formularz zgłoszeniowy,

klikając w przycisk „APLIKUJ TERAZ”

WYPEŁNIJ

FORMULARZ

Zaloguj się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, uzupełnij formularz i wgraj dokumenty

3

ODBIERZ WIADOMOŚĆ Z INFORMACJĄ O PRZYJĘCIU

Po uzupełnieniu formularza aplikacyjnego, otrzymasz informację czy zgłoszenie zostało przyjęte

WSPÓŁPRACUJEMY Z 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Zostaw wiadomość.

dr Elżbieta Bednarz 

Kierownik Studiów Wychowanie do Życia w Rodzinie i Edukacja Seksualna

© 2020 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa.

Informacje o rekrutacji i studiach: rekrutacja@wsts.edu.pl,  tel. 579 832 406.

Informacje o opłatach: sekretariat@wsts.edu.pl, tel. 22 679 72 41.

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110 

NIP: 524-17-15-683; REGON: 010035700