Strona główna   >   Oferta programowa   >   Studia podyplomowe   >   Wychowanie do Życia w Rodzinie i Edukacja Seksualna

Wychowanie do Życia 

w Rodzinie i Edukacja Seksualna

Zdobądź uprawnienia do realizacji przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Przygotuj młodych ludzi do pełnienia odpowiedzialnych ról i pomóż im odnaleźć swoje miejsce w dorosłym życiu.

mgr Karolina Hołownia

Seksuolog, wykładowca na studiach podyplomowych WSTS

CEL STUDIÓW

Głównym celem studiów jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu przygotowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej oraz nadanie osobom z kwalifikacjami pedagogicznymi uprawnień do realizacji przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na różnych poziomach kształcenia (w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum oraz szkołach branżowych). Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych i przygotowania merytorycznego, studia kształtują szczegółowe umiejętności metodyczne.

DLACZEGO WARTO?

Perspektywy zawodowe

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawnia osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi do realizacji przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Równowaga

Nieodpowiednio przygotowani nauczyciele przedstawiają zagadnienia seksualności albo jako coś wstydliwego i zakazanego, albo jako prawo do nieograniczonej wolności, co rodzi zagubienie i brak odpowiedzialności u młodzieży. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i interdyscyplinarnemu podejściu studia w WSTS bardzo dobrze przygotowują do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej.

Wiedza

Program studiów podyplomowych z zakresu wychowania seksualnego uwzględnia korelacje różnych dyscyplin naukowych: biomedycyny, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, seksuologii, kulturoznawstwa oraz umożliwia zdobycie umiejętności metodycznych do prowadzenia zajęć z zakresu seksualności człowieka i przygotowania do życia w rodzinie.

Wartości chrześcijańskie

Z uwagi na charakter Uczelni, na której realizowany jest program edukacji seksualnej, w treści przekazu włączone zostaną konteksty biblijne, wskazujące na Boży plan dotyczący seksualności człowieka i radości z niej płynącej.

KADRA

dr Elżbieta Bednarz 

dr Konrad Zdanowski

lek. med. Grzegorz Baczewski

mgr Karolina Hołownia

mgr Bogna Kuczyńska

dr Ewa Wasilewska-Kamińska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CZAS TRWANIA

TRYB

MIEJSCE

KOSZT

3 semestry,

od października 2020

do września 2021

niestacjonarny

(sobota, niedziela)

zjazdy co ok. 3-4 tygodnie

Warszawa, ul. Wyborna 20,

możliwość zakwaterowania na nocleg i wykupienia obiadów

Od 3300 zł

Możliwość rozłożenia

na 2 lub 10 rat

WSPÓŁPRACUJEMY Z 

REKRUTACJA ONLINE 2020/2021

1

2

3

4

5

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

DOKONAJ

WPŁATY

ZBIERZ KOMPLET DOKUMENTÓW

WYPEŁNIJ

FORMULARZ

ODBIERZ WIADOMOŚĆ Z INFORMACJĄ O PRZYJĘCIU

Wypełnij internetowy

formularz zgłoszeniowy,

klikając w przycisk „APLIKUJ TERAZ”

Dokonaj wpłaty

opłaty rekrutacyjnej 

Przygotuj niezbędne dokumenty

Zaloguj się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, uzupełnij formularz i wgraj dokumenty

Po dostarczeniu wszystkich dokumentów, otrzymasz informację czy zgłoszenie zostało przyjęte

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Zostaw wiadomość.

dr Elżbieta Bednarz 

Kierownik Studiów Wychowanie do Życia w Rodzinie i Edukacja Seksualna

© 2021 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa.

Informacje o rekrutacji i studiach: rekrutacja@wsts.edu.pl,  tel. 579 832 406.

Informacje o opłatach: sekretariat@wsts.edu.pl, tel. 22 679 72 41.

Numer konta: 04 1240 1082 1111 0000 0427 9110 

NIP: 524-17-15-683; REGON: 010035700